23-24 listopada 2017, Katowice, Hotel Angelo

VIII Śląski Meeting Siatkówkowy Katowice, 23-24 listopada 2017


ORGANIZATOR MERYTORYCZNY
PARTNER NAUKOWY


Oddział
Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

 

Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5
im. św. Barbary w SosnowcuORGANIZATOR

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38; 50-315 Wrocław

646

Hotel Angelo
Sokolska 24
40-086 Katowice

23-24 listopada 2017

BIURO ORGANIZATORA

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl

PARTNER NAUKOWY

Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Tel.: -